Wstęp. 11. W całym okresie pozimnowojennym, m.in. ze względu na dużą asymetrię potencjałów Polski i Rosji (szeroko rozumianą siłę fizyczną tych państw), ich geopolityczne usytuowanie oraz role odgrywane w stosunkach międzynarodo‑ wych, znaczenie Rosji dla Polski w płaszczyźnie politycznej i bezpieczeństwa.

  wydawnictwo.us.edu.pl

Океан и геополитика. Раздел Мирового Океана на сферы влияния и исключительные экономические зоны, борьба за владение шельфовыми ресурсами... Рассказывает Михаил Флинт, доктор биологических наук...

  tubtut.info

Найти все учебные материалы по Introduction to Geopolitics Colin Flint.

  www.studocu.com

British Library Cataloguing in Publication Data A catalogue record for this book is available from the British Library Library of Congress Cataloging in Publication Data Flint, Colin (Colin Robert) Introduction to geopolitics / Colin Flint. p. cm.

  www.academia.edu

Сирота Н. М. Основы геополитики: Учеб. пособие.

  intrel.lnu.edu.ua

Tagi: "Colin Flint". Radosław Domke: Metodologia geopolityki – recenzja. dr Radosław Domke Recenzja: Colin Flint, Wstęp do geopolityki, PWN, Warszawa 2008, ss.

  geopolityka.net

Athenaeum. Polskie Studia Politologiczne , Tom 23 (2010) s. 311-314 Tomasz Klin , Colin Flint (aut. dzieła rec.)

  bazhum.pl

Океан и геополитика. Раздел Мирового Океана на сферы влияния и исключительные экономические зоны, борьба за владение шельфовыми ресурсами...

  www.youtube.com

Файлы. Международные отношения. Геополитика. Flint C. Introduction to Geopolitics. Файл формата pdf. размером 2,29 МБ.

  www.twirpx.com

Мировые новости: