Ushbu maqolada folklor dostonlarida uchraydigan ayollar obrazining ishtiroki tahlil va talqin etilgan. Maqola uchun asos bo'lgan “Kuntug'mish” dostonining ...

  cyberleninka.ru

25 сент. 2021 г. ... Kuntug'mish dostoni haqida insho. Reja: 1. Doston haqida umumiy ma'lumotlar. 2. Doston qahramonlari va ularning hayoti.

  askinfo.uz

  info.twitter.org.kz

Mavzu: “Kuntug‘mish” dostonidagi obrazlar tasviri Quyidagi baytlarni izohlang. • Musofirchi likda yo zar yarar, yo zo‘r yarar kuningga. • 2. “ Kuntug‘mish va Xolbeka timsollariga tavsif”.

  oefen.uz

  arxiv.uz

9 июн. 2023 г. ... Xolbeka va Kuntug'mish tush ko'radilar, ular tushlarida bir ... Insho / эссе · Maktab · Marketing · Matematika · Ona-Tili · Texnik bo'lim ...

  studmate.ru

  askinfo.uz

Baxshi bola Kuntug`mish va Xolbekaning farzandlari Gurkiboy va Mohiboy ... Uyga vazifa:”Kuntug`mish va Xolbeka timsollariga tavsif” mavzusida insho yozish.

  q.bing.org.kz

16 окт. 2020 г. ... Dostonning yozib olingan va ijro etilgan variantlari juda koʻp. Darhaqiqat, “Kuntugʻmish” dostoni oʻzbek xalq dostonlari orasida gʻoyaviy-badiiy ...

  fayllar.org

  vk.com

24 сент. 2021 г. ... Ответ:Reja: I. Kirish. "Kuntug'mish qo'rqmas bahodir. II.Asosiy qism. a)Kuntug'mish qo'rqmas bahodir. b)Xolbeka jasoratli qiz.

  znanija.com

  cyberleninka.ru

  vovoo.ru

  studmate.ru

kuntugmish va xolbeka timsoliga tavsif insho. Kuntug`mish va Xolbeka timsollariga tavsif Reja: 1. “Kuntug`mish” –ishqiy qahramonlik dostyoni 2. Xolbeka –mard , ...

  anarim.az

  muhaz.org

  novaya-shkola.com

Page generated - 0.1946289539 (ae4d2ccdaaa025c07890186cea6ebf66)